1. HOME
  2. Việt nam
  3. THỨ HAI NGÀY HỌC TIẾNG NHẬT

Việt nam

ベトナム人スタッフのブログ

Học tập

THỨ HAI NGÀY HỌC TIẾNG NHẬT

Chào buổi sáng,chúng tôi là công ty hàn ở thị trấn MEMURO!
Hiện tại, đang có 10 người Việt đang làm việc tại công ty chúng tôi, và mọi người đang làm nhiều công việc khác nhau như hàn và gia công thép kết cấu.
Chúng tôi rất biết ơn vì ở một nơi xa các bạn đã chọn công ty chúng tôi.tuy các bạn không biết nhiều về công ty chúng tôi, “lớp học tiếng nhật” được tổ chức vào mỗi thứ hai từ năm trước.
Công ty hiện đang mời cô Kimura là giảng viên dạy tiếng Nhật cho nhiều người nước ngoài, và Cô đang dạy phát âm, đọc và viết.Trong giờ học cô còn tổ chức trò chơi bấm số, làm cho không khí học trở lên rất vui (^o^)
Hướng tới mục tiêu là kỳ thi tháng 7 sắp tới với các mục tiêu N4,N3 mọi người đang học rất cố gắng.

最新記事